Loading...
Welkom

Welkom bij het VVE OK label

Het VvE OK Label is een initiatief van Stichting VVErtimago. De Stichting VVErtimago wil met het VvE OK label een blijvende bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid van de woonomgeving. Dit door middel van het ontwikkelen en het kunnen toekennen van een landelijk keurmerk aan Verenigingen van Eigenaars, op grond van een praktisch toepasbare, marktconforme en transparante kwaliteitsmeting. De Stichting heeft geen winstoogmerk en streeft ernaar om aan zoveel mogelijk VvE’s en Beheerders het label te kunnen uitreiken.

Nederland telt zo’n 125.000 Verenigingen van Eigenaars, ook wel bekend als “VvE”. De kwaliteit van een gemiddelde VvE laat zich nog steeds lastig meten, voornamelijk omdat veel gegevens niet bekend zijn. Meestal is dat het geval als de VvE geen actief bestuur heeft, of niet is ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel. Het VvE OK Label brengt hierin verandering. Het VvE Ok Label leidt tot een imagoverbetering van de VvE beheerder, als deze het bestuur/beheer voert over een gekwalificeerde VvE’s

Nog niet iedereen is zich ervan bewust dat een goed functionerende VvE van groot belang is. De financiële risico’s van een slecht bestuurde VvE zijn vaak enorm. Zeker als er sprake is van achterstallig onderhoud, een opstalverzekering met onvoldoende dekking of een te klein reservefonds om ook in de komende periode al het onderhoud te kunnen blijven uitvoeren.

Met het VvE Ok label in de hand heeft het bestuur van de VvE de mogelijkheid om op eenvoudige wijze aan te tonen dat zij de belangen van de individuele leden op een professioneel verantwoorde manier behartigt. Daarnaast geeft het Label ook direct toegang tot aantrekkelijke kortingen op de diensten van de partners van het VvE OK Label. Zo worden de kosten van het VvE OK Label snel terug verdient.