Loading...
Professioneel beheerder
Opleiding professioneel VvE beheer

Deze opleiding is geaccrediteerd en is officieel PE –Registeropleiding bij de Stichting Permanente Educatie Nederland (SPEN).

De Vastgoed Business School heeft aan hun programma van opleidingen een professionele opleiding voor VvE beheerders toegevoegd.

26 september te Utrecht.

De cursus zal worden verzorgd met medewerking van een aantal deskundige docenten met jarenlange ervaring in het VvE beheer. Het volgen van de volledige cursus of een aantal modules daarvan is geschikt voor de beginnende dan wel voor de meer ervaren VvE beheerder. Ter afsluiting van de cursus kan een toets worden afgelegd.. De toets zal worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van de Stichting VVErtimago. Registratie van het certificaat zal plaats hebben in een door de Stichting VVErtimago aan te leggen persoonsregister. Voor het verlengen van de inschrijving in dit register zal jaarlijks een toets worden afgenomen waarvoor een voldoende resultaat dient te worden behaald..

Meer info

Vastgoed Business School
www.vastgoedbs.nl
088 - 091 00 00