Loading...
voordelen

Voordelen

Voor de VvE en haar leden.
De waarde van een appartement wordt mede bepaald door de kwaliteit van het gevoerde beheer van de VvE waarvan dit appartement deel uitmaakt. Het VvE OK Label kan in veel situaties bij de verkoop van het appartementsrecht een waarde verhogend effect hebben en op kopers een aantrekkende kracht uitoefenen.

Door het VvE OK Label laat een VvE zien dat zij haar taken serieus neemt, in het bijzonder ten aanzien van het behartigen van de belangen van de individuele VvE leden en het besturen van de VvE. Dit heeft als bijgevolg dat ondernemingen zich bij Stichting VVErtimago willen aansluiten en hun diensten tegen een gereduceerd tarief aan de VvE’s aanbieden.

Leden/eigenaren zijn eerder gerust, als ze weten dat de VvE een VvE OK Label heeft omdat dan aan de verplichtingen wordt voldaan zoals deze zijn vastgelegd in de akte van Splitsing van Eigendom en aanvullende wetgeving.(inschrijving Kamer van Koophandel en het laten opstellen van een MJOP)

Leden en kopers van een appartement hebben een commercieel voordeel door aantrekkelijker geprijsde offertes van hypotheken voor de individuele leden en een transparante waardebepaling van hun woning.

Met het VvE OK Label komt de VvE eerder in aanmerking voor een gesubsidieerde ondersteuning door de gemeente. Een VvE zal eerder een opstal- en wa. verzekering of financiering kunnen krijgen, als deze in het bezit is van een VvE OK Label omdat met het bezit van het label voldaan wordt aan het opstellen en uitvoeren van een meerjaren onderhoudsplanning ter voorkoming van achterstallig onderhoud.

Voor marktpartijen en overheden.
Alle bij een VvE betrokken partijen hebben voordeel als de VvE over een VvE OK Label beschikt. Het VvE OK Label geeft de banken en verzekeringsmaatschappijen meer zekerheid dat de met de VvE gemaakte afspraken worden nagekomen en dat het beheer van de VvE op zorgvuldige wijze plaats heeft. Het maakt niet uit of deze partijen een commercieel of maatschappelijk belang hebben. Om die reden kunnen deze partijen bij Stichting VVErtimago het register raadplegen om na te gaan aan welke VvE’s het VvE OK Label is uitgereikt en of dit nog geldig is.

  • Banken hebben meer zekerheid bij het verstrekken van een (aankoop)financiering.
  • Verzekeraars lopen minder risico’s bij het verstrekken van een (opstal)verzekering.
  • Gemeenten kunnen beleidsmatig de VvE's stimuleren als deze het VvE OK Label hebben.