Loading...
Voorwaarden

Voorwaarden

Wij benadrukken dat de kwalificering via het VvE Oké label een momentopname is en geen waardeoordeel over de kwaliteit en inzet van de bestuursleden c.q. beheerder van de VvE. Om in aanmerking te komen voor de verkrijging van het VVE OK Label dient een VvE te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Er dient een gedegen organisatie structuur te zijn in de vorm van een voorzitter/administrateur;
 • De betreffende splitsingsakte welke door een notaris is verleden dient ingeschreven te zijn in het daartoe bestemde register;
 • De VvE dient te zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel;
 • De VvE dient een bankrekening te hebben op naam van de VvE;
 • Er dienen jaarlijks een jaarrekening, een begroting en notulen van de algemene ledenvergadering(en) te worden opgemaakt en vastgesteld en gearchiveerd te zijn;
 • Er dient een gezamenlijke opstalverzekering met voldoende dekking (herbouwwaarde) met geldig taxatierapport(maximaal 6 jaar oud) aanwezig te zijn;
 • Er dient een gezamenlijke w.a. huiseigenaren verzekering aanwezig te zijn.
 • De VvE dient een M(eer)J(aren)O(nderhouds)P(lan) te hebben welke door de vergadering van eigenaars is aangenomen en in de begroting is verwerkt;
 • Er dient minstens eenmaal per jaar vergaderd te worden;
 • De VvE dient te beschikken over een afdoende reservefonds;
 • Er dient sprake te zijn van periodieke betalingen door de betreffende eigenaren van de VvE.

Deze voorwaarden maken deel uit van het deelnamereglement. In aanvulling op deze voorwaarden kunnen gemeenten bepaalde voorwaarden toevoegen, wil een VvE het VvE OK Label kunnen ontvangen. Deze aanvullingen zijn voor de gemeente eventueel een voorwaarde om de VvE met subsidie te ondersteunen.

Het Label is 12 maanden geldig en kan daarna telkens voor 12 maanden worden verlengd.